Recursos pel desenvolupment web: Tutorials, descàrregues y més.

Hola! Sóc Marc Oliveras i estic llicenciat en enginyeria en informàtica.

Informàtica
Sé Windows, Linux, Open Office, hardware, mecanografia, etc.
Programació
Sé programar amb Java i PHP. També conec Yii framwework.
Disseny web
Sé HTML, CSS, jQuery, MySQL, PHP, LESS, Bootstrap, Joomla...
Disseny gràfic
Sé dissenyar amb GIMP i Inkscape.
I també: Ciència
Matemàtiques, Física, Química
I

Informàtica

P

Programació

D

Disseny web

D

Disseny gràfic