Desenvolupament amb PHP i Java. Disseny gràfic amb GIMP i Inkscape.

CSS - Taules responsive

Script que permet que les taules HTML siguin responsive, és a dir, que es puguin visualitzar bé en dispositius mòbils.
  • Screenshot 1
  • Screenshot 2
   
responsive-tables.zip
Tamany: 13.38 KB
Data creació: 21/09/2017
Última act: 22/08/2018
Descàrregues: 188
Descàrregues/dia: 0.28