Desenvolupament amb PHP i Java. Disseny gràfic amb GIMP i Inkscape.

Portafoli - Desenvolupment de software

Sé programar en Java i PHP principalment. Sé usar bastant bé framework PHP Yii.

A continuació, es mostren algunes aplicacions fetes amb Java SE.

JAVA


El joc de la vida

The game of life

El joc de la serp

Snake

Quiz dels elements químics

Chemical elements quiz

El viatge del món

Worlds voyage

Graficador de funcions matemàtiques

Magical Function Generator

PHP


El joc del penjat

Worlds voyage

Carregador d'imatges descriptiu

Worlds voyage